Zásady ochrany soukromí v souladu s nařízením GDPR

Zásady ochrany osobních údajů jsou součástí Podmínek použití mobilní aplikace FoldSwallow a podléhají pravidlům popsaným v těchto podmínkách. Provozovatelem aplikace je Swallow Enterprise (Antonín Hlavinka, viz. výše) a vše níže zmíněné se týká jak aplikace FoldSwallow (iOS AppStore a Google Play), tak i webu www.swallowenterprise.com (.cz) a www.foldswallow.com (.cz) a všech přidružených sociálních sítích. Dále jen aplikace a web, či Swallow Enterprise.

Jaké informace aplikace FoldSwallow a web shromažďuje?
Informace poskytnuté uživatelem: Informace sloužící k identifikaci jako například přezdívka (nick), jméno a e-mailová adresa, případně telefonní číslo a adresa bydliště, které poskytujete aplikaci FoldSwallow při registraci nebo účastí na různých aktivitách (soutěže, tournamenty).
Soubory protokolu: Aplikace sbírá statistická data využití v souladu s podmínkami Google Analytics, viz. podmínky Google Play a dále App Store, viz. podmínky Apple Inc..

Jak používáme tyto informace
Pokud nám svěříte Vaše osobní identifikační údaje prostřednictvím aplikace FoldSwallow či webu, používáme tyto Vaše osobní informace k provozu, udržování, a poskytování funkcí a služeb této aplikace.
Veškeré osobní informace nebo obsah, který jste dobrovolně zveřejnili on-line (na diskusních fórech, ve zprávách nebo na blogu, v rámci Vaší veřejné stránky nebo profilu, apod.) a to buď v aplikaci nebo na stránkách www.swallowenterprise.com (.cz), nebo na www.foldswallow.com (.cz), včetně profilů na všech sociálních sítích budou veřejně k dispozici a mohou být využívány a shromažďovány ostatními uživateli. Všechny obrázky, popisky, videa nebo jiný obsah, který odešlete na aplikaci či web, mohou být dále šířeny prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů, a mohou být přístupné veřejnosti.
Můžeme použít Vaši e-mailovou adresu pro nemarketingové nebo administrativní účely (např. oznámení významných změn v aplikaci a stránek nebo pro účely zákaznických služeb). Používáme jak Vaše osobní údaje, tak některé neosobní identifikační informace (například anonymní údaje o používání stránek, soubory cookie, IP adresy, typ prohlížeče, data o kliknutích, atd.) s cílem zlepšit kvalitu a funkčnost aplikace FoldSwallow a přidružených stránek a vytvářet nové návrhy, nabídky, funkce a služby; za tímto účelem ukládáme, sledujeme a analyzujeme uživatelské chování, nastavení a trendy.
Používáme cookies a log soubory za účelem: (a) zapamatování informací, které tak nebudete muset znovu zadávat při návštěvě nebo při příští návštěvě webu; (b) poskytování přizpůsobeného obsahu a informací; (c) sledování našich marketingových kampaní; (d) sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz, (e) sledování vašich příspěvků, přihlášek, akcí a soutěží; (f) diagnózy a opravy technických problémů nahlášených našimi uživateli nebo programátory, které jsou spojeny s IP adresami pod kontrolou konkrétní webové společnosti nebo poskytovatele připojení, a (g) k přístupu k Vašim informacím po Vaší registraci.

Kdy FoldSwallow zveřejňuje informace
Poskytujeme osobní údaje a neosobní identifikaci našim dceřiným společnostem za účelem zpracování těchto informací v našem zastoupení. Vyžadujeme, aby tato třetí strana souhlasila se zpracováním takových informací v souladu s našimi pravidly pro ochranu soukromí, a vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby omezila používání těchto informací a jednala s odpovídající úrovní soukromí a bezpečnosti.
Můžeme uvolnit Vaše osobní identifikační údaje a / nebo ne-osobní identifikaci, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k dosažení souladu se státními zákony (např. autorského práva EU), nebo v reakci na soudní příkaz, předvolání, nebo příkaz k domovní prohlídce.
Sdílení informací může být nezbytné při vyšetřování, prevenci, dalších krocích týkajících se podezřelých osob nebo nezákonné činnosti, včetně, ale nikoli výhradně, činností jakými je: podvod, potenciální hrozby obecného ohrožení nebo hrozby fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Podmínek; případně v jiných případech, jak to umožňuje zákon.
Swallow Enterprise si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit osobní údaje a / nebo neosobní identifikační informace, které Swallow Enterprise považuje, v dobré víře, za vhodné nebo nutné v případě zajištění dodržování našich Podmínek, v případě ochrany před hrozícím porušením Podmínek či zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity aplikace a našich webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnost značky Swallow Enterprise, našeho personálu, našich uživatelů nebo dalších.

Vaše nastavení
Můžete, samozřejmě, odmítnout vyplnit osobní identifikační údaje prostřednictvím našich služeb, v tomto případě Vám nemusíme být schopni poskytnout určité služby. Můžete aktualizovat nebo opravit vaše osobní údaje v profilu. Vezměte prosím na vědomí, že některé soubory, či informace nahrané uživateli na web nelze odstranit a nadále podléhají našim Podmínkám.
Podnikneme přiměřené kroky v rámci ochrany Vašeho soukromí a bezpečí (například po Vás budeme požadovat unikátní heslo) při ověření Vaší totožnosti před tím, než vám poskytneme přístup k profilu nebo a provedeme úpravy Vašich stránek. Odpovídáte za všech okolností za utajení svého unikátního hesla i informací o účtu.

Samozřejmě máte právo na úplný výmaz z našich databází a to jak váš profil, tak mailingová databáze pro newslettery. V každém emailu máte možnost odhlásit odběr, stejně tak na svém profilu po přihlášení na portál, máte možnost si nastavit jaké emaily chcete dostávat. Dále máte právo vidět, jaké informace o vás zpracováváme, veškerá vaše data vidíte po přihlášení na svém profilu, víc informací nemáme, ale můžete si požádat o výpis s osobními údaji na našem portálu na info@foldswallow.com, nebo info@swallowenterprise.com, případně můžeme zaslat poštou za manipulační poplatek 100,- Kč.

Náš závazek k zabezpečení dat
Swallow Enterprise vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení Vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete aplikaci či webu, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, vynaložíme obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.

Změny a aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně revidovány, a to se projeví na datu „poslední změny“, které je umístěno níže. Prosím navštěvujte opakovaně tuto stránku, pokud chcete být o změnách informování. Obecně platí, že používáme Vaše osobní údaje pouze způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů platné v době, kdy jsme obdrželi osobní údaje, které jste poskytli. Vaším dalším používáním aplikace a webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a případnými budoucími revizemi.

Zpětná vazba
Prosím, kontaktujte provozovatele aplikace FoldSwallow, kterým je Swallow Enterprise s případnými dotazy nebo připomínkami týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo aplikace FoldSwallow, a to e-mailem na adrese info@swallowenterprise.com


Datum poslední aktualizace 24.5.2018

info@swallowenterprise.com
© Copyright 2018 - Swallow Enterprise - Antonin Hlavinka